Foto: Salmar ASA

Pressemelding

SalMar ASA og Norway Royal Salmon ASA har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene, hvor SalMar ASA vil være det overtagende selskap.

Partene har fremforhandlet et forslag til bytteforhold med 0,369 aksjer i SalMar per aksje i NRS. Basert på SalMars volumvektede gjennomsnittlige sluttkurs på Oslo Børs fra 4. april til 20. mai 2022 utgjorde dette en verdi på 265,18 kroner per aksje i NRS, tilsvarende en premie på 6,3 prosent i forhold til sluttkurs fredag 27. mai 2022, og 12,1 prosent i forhold til NRS’ gjennomsnittlige sluttkurs siste 30 dager.

Fusjonen er betinget av at NRS’ overtagelse av SalmoNor AS («SalmoNor») gjennomføres umiddelbart forut for gjennomføring av Fusjonen, og at alle vilkår for gjennomføringen av SalMars frivillige tilbud på aksjene i NTS ASA («NTS») («NTS-tilbudet») har blitt oppfylt eller endelig frafalt, eller det frivillige tilbudet er gjennomført.

Partene har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Norge, Vestfjordene på Island og offshore havbruk. En sammenslåing av Partene vil gjøre det mulig å realisere store synergier.

Leif Inge Nordhammer, styreleder i SalMar, sier i en uttalelse at «En fusjon mellom SalMar og NRS er fornuftig. Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved bare å gjennomføre SalMars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS.»

Paal E. Johnsen, styreleder i NRS sier i en uttalelse at «En sammenslåing av NRS og SalMar har solid industriell forankring, samtidig som det er en god løsning for aksjonærene i NRS. Gjennom fusjonen får de oppgjør i en likvid aksje, med utsikter til betydelige synergier og godt utbyttepotensial, der verdsettelsen av NRS i fusjonen er på et historisk høyt nivå».

 

 

 

 
Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter