LNG-anlegget i Hammerfest. Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA

Pressemelding

Etter et omfattende reparasjons- og forbedringsarbeid er Hammerfest LNG tilbake i produksjon etter brannen i september 2020. Den første nedkjølte, flytende naturgassen (LNG) er nå kommet til tank på Melkøya.

- Med oppstarten av Hammerfest LNG, ser vi frem til å legge ytterligere volum til allerede store gassleveranser fra Norge. Dette har stor betydning i en periode hvor forutsigbare og pålitelige energileveranser er svært viktig for mange land og kunder, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Norge er en viktig gassleverandør til Europa og volumene fra Hammerfest LNG utgjør over 5% av norsk gasseksport. Hammerfest LNG leverer ved normal produksjon rundt 6,5 milliarder kubikkmeter i året, noe som tilsvarer det årlige gassbehovet til 6,5 millioner europeiske husholdninger.

Sikkerhet har stått i sentrum for det omfattende arbeidet, fra kartlegging av skadeomfang, planlegging av reparasjoner og forbedringer til gjennomføring av prosjektet. Daglig har rundt 1.000 mennesker jobbet systematisk og målrettet for å få anlegget tilbake i sikker drift.

LNG-tankere er nå på plass utenfor anlegget, klare til å ta imot nye LNG-laster. Normalt tar det noen dager å fylle lagertankene på anlegget, før skipene lastes for frakt til mottaksterminaler i ulike markeder. Ved full produksjon vil et fullastet skip forlate Melkøya omtrent hver femte dag. Hvert skip inneholder nesten 1 TWh med energi.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter