Foto: Akvafuture

Redaksjonen

Etter to blytunge år, i 2019 og 2020, kunne Akvafuture presentere en positiv bunnlinje for 2021.

Den Brønnøysund-baserte oppdretteren oppnådde et resultat før skatt på 12,8 millioner kroner, skriver ilaks.no

Det har blitt gjennomført omfattende kostndskutt og kapitaltilførsel høsten 2020 og i 2021. Dette har muliggjort at vi har produsert lenger på stående biomasse,» heter det i styrets årsberetning.

Akvafuture produserer laksen i egenutviklede merder, og kaller seg selv «fremst i verden på produksjon av matfisk i lukkede sjøanlegg». Selskapet drifter tre lokaliteter, en i Brønnøy og to i Vevelstad kommune i Nordland.

Akvafuture har et tungt forskningsfokus, med tre FoU-tillatelser og to ordinære matfisktillatelser.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter