Boreriggen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

Pressemelding

Vår Energi bekrefter funn av olje og gass i den Equinor-opererte letebrønnen Skavl Stø i Johan Castberg-området.

Målet med Skavl Stø-brønnen var å påvise hydrokarboner i Stø-formasjonen til Realgrunnen SubGroup. Brønnen traff en hydrokarbonkolonne på 46 meter med svært gode til gode reservoar-egenskaper.

Foreløpige anslag på størrelsen på funnet er mellom 6-10 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Videre evalueringer av funnet vil se på muligheter for en tilkobling til Johan Castberg.

Funnet er viktig for den videre utviklingen av området, sier administrerende direktør i Vår Energi, Torger Rød:

- Skavl Stø-funnet er den andre letesuksessen i 2022 – kun kort tid etter Snøfonn Nord-funnet i samme området. Dette styrker Vår Energi sin posisjon i Barentshavet ytterligere og bygger godt opp under våre langsiktige vekstmål.

Letebrønnen ligger rundt fem kilometer sørøst for Johan Castberg-feltet og 210 kilometer nordvest for Hammerfest.

Skavl Stø ble boret i produksjonslisens (PL) 532 av Transocean Enabler. Det ble gjennomført omfattende datainnsamling, inkludert prøvetaking. Brønnen blir nå permanent plugget.

Vår Energi ASA har en eierandel på 30 % av lisensen, mens Equinor (operatør; 50 %) og Petoro (20 %) utgjør resten.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter