Foto: Snorre Nicolaisen

Redaksjonen

Snart kan alle ansatte i Nova Sea glede seg over at årets bonus nå kommer inn på kontoen. I år er det hele 150.000 kroner til hver enkelt.

I Nova Sea har eierne bestemt at det skal være en overskuddsdeling med de ansatte. Fire prosent av overskuddet settes av til en bonus. I tillegg kan bonusen økes hvis de ulike avdelingene leverer på ulike kvalitetsmål.

For en fulltidsansatt ble bonusen i gjennomsnitt på 150.000 kroner for 2021. Bonusen er lik i kroner for alle ansatte.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter