Foto: Kari-Ann Dragland Stangen


Leif Steinholf Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Avlusing med varmt vann ga mer enn fem ganger så høy dødelighet for oppdrettslaksen som medisinsk behandling, konstaterer et forskningsprosjekt.

De siste fem-seks åra har avlusingsmetoder der man ikke bruker medikamenter tatt over som de mest brukte i norsk oppdrettsnæring, mye fordi lakselusa har utviklet resistens mot medikamentene.

I tillegg kommer de negative følgene for miljøet ved medikamentbruk.

Høyere dødsrate

Mest brukt blant de ikke-medikamentelle metodene er såkalt termisk avlusing, der varmt vann blir brukt til å få lusa til å slippe taket i laksen. Deretter følger mekanisk avlusing, der laksen børstes eller spyles på forskjellige måter.

Disse metodene ser imidlertid ut til å føre til at en langt større andel oppdrettslaks dør. Det kommer fram i et forskningsprosjekt der Cecilie Sviland Walde ved Veterinærinstituttet er en av forskerne, og som inngår i hennes doktorgradsarbeid.

I dette prosjektet var dødsraten etter termisk og mekanisk avlusing henholdsvis 5,4 og 6,3 ganger så høy som etter medisinsk behandling, når median-tallet – altså tallet «midt på tabellen» – blir lagt til grunn.

Trengt sammen

– Tidligere ga man oppdrettslaksen medisin via fôret. Metodene som blir mest brukt nå, er mye mer håndteringskrevende, der laksen blir trengt sammen og pumpet gjennom rør til et behandlingskammer, sier Cecilie Sviland Walde til Helgelands Blad.

- Det gir større belastning for laksen. Og det har trolig bidratt til økninga i dødelighet vi ser på nasjonalt plan, uten at vi kan si nøyaktig hvor mye, sier hun.

To millioner døde

Undersøkelsene i Waldes prosjekt gjelder for perioden 2014 til 2019, og omfatter fire årsklasser med oppdrettslaks. 4.644 avlusinger på 159 forskjellige oppdrettsanlegg inngår i datasettet, det vil si cirka 22 prosent av alle anleggene som var i drift i den aktuelle perioden.

Blant behandlingsmetodene utgjør termisk avlusing den klart største andelen, med nærmere 58 prosent. Deretter følger mekanisk avlusing, med 13,3 prosent.

Forskerne anslår at over to millioner laks har dødd etter termisk avlusing fra 2015 til 2019 i anleggene de har data fra.

«Dette er en stor velferdsmessig og økonomisk byrde», slås det fast i en artikkel i Journal of Fish Diseases, der forskningsprosjektet ble presentert i februar 2021.

Store variasjoner

Fra annen forskning er det godt kjent at varmt vann får laks til å reagere med stress og raskere svømming, og at det kan føre til panikkartet oppførsel. Under termisk avlusing er det ikke uvanlig med vanntemperatur på 33 grader.

Et viktig funn i prosjektet, er svært store variasjoner i hvor mye laks som har dødd etter termisk avlusing.

- Det tyder jo på at det finnes et stort forbedringspotensial. Hvilke grunner er det til at mye fisk har dødd i etterkant av én behandling, og få i etterkant av en annen? Dette er et viktig spørsmål å finne svar på, sier Walde.

Funnet bedre måter? Et annet funn, er en svak reduksjon i dødsraten både for termisk avlusing og avlusing med ferskvann fra 2015 til 2019.

– Det kan jo tyde på at man har funnet bedre måter å håndtere termisk avlusing på. Det har nok skjedd en del etter at man begynte med denne metoden. Men om det er ei signifikant forbedring, kan vi ikke svare på, sier hun.

FAKTA: Termisk avlusing

  • Termisk avlusing er en behandlingsmetode hvor oppdrettslaksen blir utsatt for varmt vann i cirka 30 sekunder, som oftest på mellom 29 og 34 grader. Det får lakselusa til å slippe taket.

  • Bruk av metoden har skutt kraftig fart fra 2016, og var i fjor den enkeltmetoden som ble brukt mest, med 1.453 tilfeller rapportert inn til Mattilsynet.

  • Metoden er omdiskutert, og i 2019 varslet Mattilsynet at den kunne bli faset ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap tilsa at den kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte for fisken.

  • I fjor vår kom det kontrabeskjed: «Oppdrettsnæringen har i toårsperioden arbeidet med å optimalisere metoden, bedre velferden og redusere dødeligheten. Det er også satt i gang flere forskningsprosjekter», ifølge ei pressemelding fra Mattilsynet 19. april 2021.

  • Vanntemperaturer som brukes ved termisk avlusing, har vist seg å være smertefulle for fisk. «Laks viser ubehag og smerteatferd ved vanntemperaturer over 28 grader C. Det ble observert raskere svømming, kollisjon med karveggen, plasking i overflaten, at fisken spente kroppen i bue samt ristet på hodet», ifølge Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021.

  • 30. september i fjor døde 12.500 oppdrettslaks etter termisk avlusing på lokaliteten Igerøy Ø øst for Vega.

  • Hendelsen resulterte i pålegg til oppdrettsselskapet Nova Sea AS fra Mattilsynet Region Nord.

  • Nova Sea er uenig i avgjørelsen, og har klaget den inn for Mattilsynets hovedkontor. (Kilder: Fiskehelserapporten 2021, pressemelding fra Mattilsynet 19.4.2021
Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter