Glenn Widenhofer (t.v.) og Even Aarebrot Winje fra Menon Economics. Foto: Morten Hofstad

Pressemelding

Hvordan kan Norge ta en ledende posisjon innenfor det som skal bli et nytt norsk industrieventyr, samtidig som vi skal bidra til å løse energikrisen i Europa? Med dette bakteppet har vi fått Menon Economics til å kartlegge de konkrete ringvirkningene av en havvindpark utenfor Helgelandskysten, sier Thomas Borgen klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland.

NVE har i flere omganger sett på områder utenfor Helgeland for etablering av en flytende havvindpark, og nylig har regjeringen gitt beskjed om at det skal tildeles nye områder i 2025. Arbeidet med å velge ut disse områdene starter akkurat nå. - Derfor er veldig bra at vi har fått på plass dette kunnskapsgrunnlag, sier Borgen.

Herøy med på finansieringen

Herøy kommune har vært med å finansiere studien. - Vi ønsker å vite mer om mulighetene ved etablering av havvind, herunder også å utrede sameksistens med fiskeriene. Nå må vi slå oss sammen og være optimistiske om havets fremtidige rolle i en bærekraftig utvikling fremover, sier Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune.

Even Winje, partner i Menon Economics, presentere funnene på Offshore Nordland konferansen i starten av juni. Her fikk både statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og Energidepartementet, og Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune, overrekt hver sin rapport. Funnene viser at utbygging av en havvindpark på 500 MW vil gi 5000 årsverk totalt, hvorav mellom 1800 og 2300 av disse kommer i Nordland, og opptil 2000 av disse på Helgeland. Øyfjellet Vind i Mosjøen, Norges største vindpark, er til sammenlikning 400 MW. Samtidig framkommer det at en driftsfase vil sysselsette 100 personer, hvor majoriteten vil være på Helgeland.

Mer strøm enn Mo Industripark

Sysselsettingseffektene inkluderer ikke hva vi bruker energien til, understreker Borgen. Produksjonen vil tilsvare mer enn hele energiforbruket til Mo Industripark. Det betyr at potensiale for arbeidsplasser er mye større, hvis vi evner å videreforedle energien i regionen. Mer energi vil styrke konkurransekraften til etablert industri, og tiltrekke flere nye industrietableringer, slike som Freyr på Mo og Gen2 Energy i Mosjøen. 

Maritim Næringspark

Unikt for rapporten Menon Economics har utarbeidet for Helgeland er at den også tar for seg synergier med andre næringer. Den synliggjør hvordan energien fra en havvindpark vil gi positive effekter for andre næringer, slik som havbruk, prosessindustri, maritim sektor og basetjenester. Næringer som allerede er godt etablert på Helgeland, og som står ovenfor store energiomstillinger, og tilhørende muligheter. - Vi snakker rett og slett om en et energi-økosystem hvor økt energiproduksjon blir en innsatsfaktor til andre næringer, så vel som en kompetansebygger. Vår visjon er en maritim næringspark hvor havvind, offshore havbruk og andre havromsnæringer kan plasseres hensiktsmessig i forhold til hverandre, og samtidig utnytte felles systemer for logistikk, infrastruktur og beredskap, sier Borgen.

- Disse effektene er ikke inkludert i årsverkene som framkommer i rapporten, men vil komme i tillegg. 

Leverandørindustri i fokus

 Ocean Cluster Helgeland jobber for at leverandørindustrien på Helgeland skal ta del i den nye industrieventyret. Dette gjør vi på to måter, oppsummerer Borgen:

• Vi legger til rette for at Nord-norske leverandører posisjonerer seg, bygger kompetanse og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Sammen med SINTEF har vi kartlagt leverandørindustrien på Helgeland, og nylig arrangerte vi leverandørseminar sammen med Aker Offshore Wind.

• Vi jobber næringspolitisk for at det skal åpnes havvind-områder i Nord-Norge samtidig med de feltene som kommer i nordsjøen. Slik vil industrien i nord har gode konkurransevilkår, og være med når startskuddet går. Nærhet betyr noe. Historien fra oljenæringen, hvor Nord-Norge startet flere tiår senere, skal ikke gjenta seg, sier Borgen

 - Havvind-prosjektet hos Westcon Helgeland er et god eksempel på det første. Vi har alle forutsetninger for å lykkes på Helgeland når vi samarbeider og spiller på hverandres styrker.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter