Skjærmdump nettside Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Knut Sandersen - ytringen.no

Blått næringsliv befester posisjonen i Sikkerhetssenteret Rørvik AS, og det er et tydelig signal om at et allerede sterkt maritimt kompetansemiljø i Rørvik skal styrkes.

I mars ble det kjent at Campus Blå i Brønnøysund ønsket å kjøpe alle aksjene i kurs- og sertifiseringstilbyderen i Rørvik. Det tilbudet takket flertallet av eierne i Sikkerhetssenteret Rørvik (SSRAS) nei til. I stedet har eierne fra maritim og marin sektor benyttet sin forkjøpsrett og styrket posisjonen i SSRAS.

– Dette er en positiv avklaring. Vi skal fortsatt utvikle og levere høykvalitets kurs- og opplæringstilbud for maritim og marin sektor fra Rørvik, sier Bjørn Aage Hestvik, daglig leder i SSRAS i en pressemelding.

Det anerkjente simulator-treningssenter er samlokalisert med Trøndelag høyere yrkesfagskoles avdeling for marine og maritime studier og Ytre Namdal videregående skole. Styreleder i SSRAS, Lars Johan Skagemo, mener den tette koblingen mellom kompetansetilbyderne blir viktig framover.

- Skoleeier Trøndelag fylkeskommune var sentral i etableringen av det simulatorbaserte treningstilbudet som SSRAS har videreutviklet, og som nå inngår i et europeisk simulatornettverk. Infrastrukturen har stor betydning for det samlede kurs- og utdanningstilbudet i det maritime kompetansesenteret som Sikkerhetssenteret Rørvik nå er en del av, sier Skagemo.

- Selskapene Salmonor AS, Skagemo Maritime Consulting AS, Eidshaug Rederi AS, Egil Ulvan Holding AS, Asbjørn Brekk AS og Nils Williksen AS har nå økt sine eierandeler i SSRAS ved å benytte sine forkjøpsretter. Trøndelag fylkeskommune og Aas Mek. Verksted AS har beholdt sine opprinnelige aksjer.

– Dette er et klart og tydelig signal om at maritim og marin sektor tro på, og ønsker å forsterke, de samlede leveransene fra det maritime kompetansemiljøet i Rørvik, fastslår Skagemo.

Næringslivseierne peker spesielt på Rørvik-miljøets evne til å tilpasse og tilrettelegge kurs og utdanninger til næringslivets behov.

 

Seloy Annonse 800x300 3

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter