Færder Tankers LR2 er ett av skipene som nå får støtte fra statlige Enova. Foto: Færder Tankers Norway AS

Redaksjonen

En rekke hydrogen- og ammoniakkfartøy og produksjonsanlegg for hydrogen får til sammen 1,12 milliarder kroner i støtte fra statlige Enova.

Produksjonsanleggene vil kunne levere drivstoff til skip og legge til rette for videre teknologiutvikling, påpeker Enova. 

– Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad i en melding.

I planen sier regjeringen at det er behov for omfattende statlig risikoavlastning for at næringslivet skal kunne gjøre grønne investeringer.

Disse knutepunktene får Enova-støtte:

• Produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Glomfjord i Meløy kommune får opptil 150 millioner kroner, og levere komprimert hydrogen til sjø- og landtransport. Eier er Greenstat ASA, Nel ASA, Meløy Energi AS og Troms Kraft AS.

• Produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik får opptil 125,7 millioner kroner. NTE og H2 Marine skal levere hydrogen til fartøyer.

• Produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Hitra får opptil 113 millioner kroner. Fra 2025 skal fellesprosjektet mellom TrønderEnergi og Statkraft kunne levere hydrogen fra Hitra Industripark og Kysthavn, Jøsnøya.

• HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Florø får opptil 132 millioner kroner. Selskapet eies av Fjord Base Holding (FBH), Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) og Gasnor AS.

• Hydrogenknutepunkt Agder får opptil 148 millioner kroner. Der skal det bygges elektrolysekapasitet på 20 megawatt ved Elkem Fiskaa i Kristiansand, for å selge komprimert hydrogen til båter. Prosjektet ledes av Everfuel AS og Greenstat ASA i samarbeid med bl.a. EYDE-nettverket

Syv skip får støtte fra Enova:

 • Færder Tankers AS vil bygge to tankskip og to bilskip og får totalt 205,6 millioner kroner. Dette skal være verdens første ammoniakkdrevne tank- og bilskip. 

• Verdens to første hydrogendrevne containerskip får 148,6 millioner kroner. De to skipene skal frakte containere mellom Rotterdam og Oslofjorden på kontrakt for Samskip.

• Thor Dahl bulk (TD) får 97 millioner kroner til et bulkfartøy som skal drives med komprimert hydrogen.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter