Foto Lovundlaks.

Redaksjonen

Lovundlaks som er eid av Meland-familien leverte i 2021 driftsinntekter på 748 millioner kroner.

Etter å ha solgt sin eierandel i Norway Royal Salmon gav dette tilsammen et resultat før skatt på 311 millioner.

På bedriftens facebookside skriver de bl.a: «De gode økonomiske resultatene de siste årene har gjort at vi har kunnet investere tungt i nye konsesjoner, anlegg, båter og annet utstyr. I fjor kan vi særlig trekke frem fornyelsen av anlegget på Grasholman, nye hurtiggående båter og ansattboliger på Sleneset. Likevel, aller viktigst, så bidrar det til at vi kan ha en buffer for mer krevende økonomiske tider.

På den måten skal Lovundlaks fortsette å være en garantist for arbeidsplasser på Helgelandskysten – også for fremtidige generasjoner!»

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter