Redaksjonen

Inntekter i fjor på 339 millioner, er veldig nær rekorden fra 2019 (341 mill) for Seløy Sjøfarm.

Netto overskudd er likevel langt unna rekorden (2019: 105 mill.), med 48 millioner i fjor.

Gjennom fjoråret var Jakobsen-familien tungt engasjert i utbyggingen av det nye notbøteriet i Herøy i datterselskapet Inter Nett AS, et løft til rundt 100 millioner.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter