Foto: CHC

Equinor har valgt CHC som leverandør av tilbringer og  søk- og redningstjenester (SAR) til sine offshoreinstallasjoner i midt-Norge.

Det opplyser CHC i en pressemelding.

Den nye kontrakten har en varighet på opptil sju år, og gjelder SAR-tjenester (søk og redning) i Norskehavet, og tilbringertjeneste ut fra Brønnøysund og Kristiansund.

Avtalen har en samlet verdi på cirka to milliarder kroner, og innebærer at CHC skal stille fem helikoptre til rådighet for Equinor i midt-Norge.

Totalt vil CHC utplassere fem helikoptre av typen Sikorsky S-92 A, hvorav to i Brønnøysund og to i Kristiansund, i tillegg til ett som skal stå permanent på Heidrunfeltet. 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter