SAR har siden 2010 vært eier av NordMiljø AS, etter at de kjøpte selskapet av grunnleggeren Sten-Tore Reinfjell fra Mo i Rana. -At selskapene nå slås sammen til ett selskap, vil bidra til å sikre arbeidsplasser og gi høyere kvalitet på våre tjenester, sier daglig leder Bjørnulf Tverå.

NordMiljø leverer avfallstjenester til bedrifter og private i hele Nord-Norge. Selskapet har 65 ansatte, fordelt på avdelinger i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Sammenslåingen vil styrke våre satsningsområder, sier Tverå.

 

Offshore viktig satsningsområde

-Vi skal fortsette å levere komplette avfallsløsninger til offshore og landbasert industri og private. Offshore er et viktig satsningsområde, men også de tradisjonelle miljøtjenestene vi selger vil ha stort fokus fremover. Sammen med SAR skal vi videreutvikle selskapene til det beste for våre ansatte og våre kunder, sier Tverå.

-Vår ambisjon er å vokse og vi skal være ledende miljøaktør i Norge. SAR har tilført NordMiljø kompetanse og oppdrag, og dette har vært viktig for den veksten NordMiljø opplever. Vi gleder oss over veksten, men konkurransen skjerpes, markedet endres og vi må styrke oss. En tettere integrering med SAR vil bidra til trygge arbeidsplassene og framtida til selskapet. Ikke minst vil det styrke selskapet i å møte økte forventninger fra kundene og stadig strengere myndighetskrav.

Bedre kundekvalitet og bedre samkjøring

Stadig flere kunder etterspør totalleverandører innen miljøbransjen. At selskapene blir ett selskap vil bidra til å imøtekomme kundenes forventninger, og forsterke vår posisjon overfor kundene.

-NordMiljø og SAR har felles mål og felles strategi. Med en felles organisasjon vil det bli lettere å samkjøre felles systemer. Vi skal hente ut beste praksis i begge selskapene, og dette vil bedre kvaliteten overfor kundene, sier adm dir Per Kristian Nagell i SAR-gruppen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter