Nordland fylkeskommune og Statoil har gått sammen om å finansiere og etablere i alt seks slike rom i Nordland i perioden 2012-2013.

- Samarbeidet mellom Nordland fylkeskommunen og Statoil er unikt og gir flotte resultater. Dette er virkelig en kul måte å lære på, og jeg tror det vil gi et realfagsløft i hele Nordland etter hvert som alle Newton-rommene kommer opp, sier Aasvik.


-Med økt aktivitet og nye funn av olje og gass i nord, vil næringslivet ha behov for at flere unge velger realfag, sier Kjell Magne Tysnes som er forsyningsleder i Statoil.
-Sammen med Nordland fylkeskommune har vi satt i gang en dugnad innenfor realfagene; vi håper dette vil stimulere interessen for naturvitenskap og teknologi. – De som vil forme fremtiden bør velge realfag, oppfordrer Tysnes.

Disse nye undervisningsrommene er en topp moderne arena for realfagsundervisning for både grunnskole og videregående skole. I det unike læreplanbaserte undervisningskonseptet vil elevene få anledning til å lære matematikk, fysikk og kjemi gjennom spennende praktiske øvelser og forsøk.

Newton-rommet drives av Mosjøen videregående skole, med bidrag fra Alcoa og tre Helgelands-kommuner. Rommet vil være tilgjengelig for elever også fra omkringliggende kommuner. Konseptet er utviklet og etablert av stiftelsen FIRST Scandinavia.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter