Petro Puls: Morten Hofstad

Prosjekt under utbygging på norsk sokkel skulle koste 342,5 milliarder kroner da de ble vedtatt i Stortinget. Nå har samlet prislapp steget til 391,9 milliarder, en økning på 49,3 milliarder – tilsvarende 14,4 prosent.

Av samlet overskridelse på 49,3 milliarder, står de to BP-opererte prosjektene Skarv og Valhall Videreutvikling for 33 milliarder.

Tallene framgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

            Foto: Kjell Øystein Bjerke

To BP-prosjekt

Feltsenteret Skarv utenfor Helgeland skal etter planen starte produksjon av gass og kondensat i desember. Tidligere estimat for utbyggingsprisen har vært 35,6 milliarder. Nå lyder prisen 47,1 milliarder, en differanse på 32,4 prosent. Teknisk Ukeblad mente tidligere i høst å vite at Skarv ville ende på 44 milliarder. Endringer i design og konstruksjon, utsatt boreprogram, høyere vekt på produksjonsskipet, sammen med mer tidsbruk på installasjon og testing, har trukket kostnadene i været. "Lønnsomheten i prosjektet er fremdeles god", heter det i budsjettdokumentet.

Operatøren BP melder om enda større prisavvik fra vedtak til nytt anslag på videreutviklingen av oljefeltet Valhall i Nordsjøen. Her har prisen steget hele 85,7 prosent, fra 25,1 milliarder til 46,7 milliarder – tilsvarende 85,7 prosent. Forklaringen oppgis å være endringer i utformingen av utbyggingen, sammen med generell kostnadsvekst. Det ble nødvendig å bore flere brønner enn planlagt, sammen med behov for mer seismikk. Prosjektet krevde dessuten en ekstra boligrigg. Utbyggingen sikrer oljeproduksjon til omkring 2050, og regjeringen legger derfor fortsatt til grunn "god lønnsomhet i prosjektet".

Statoil

Statoil planlegger å sette Skuld-utbyggingen i produksjon som satellitt til Norne inne året er omme. Prosjekt-kostnaden har så langt lagt på seg 200 millioner, til 10,1 milliarder en økning tilsvarende 2,6 prosent. Forsinket levering av utstyr oppgis som forklaring. Prisen for Statoils prestisjeprosjekt Åsgard Kompresjon har vokst med to milliarder til 17,7 milliarder. Endringer i teknisk konsept og stramt leverandørmarked oppgis som årsak.

ENI-opererte gassfeltet Marulk utenfor Helgeland ble satt i produksjon i april i år, som en satellitt til Norne. Prosjektet var estimert å koste 4,1 milliarder kroner, men økte med 7,5 prosent til 4,4 milliarder. Dyrere boreoperasjon oppgis som årsak.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter