Vedlikehold, logistikk og aktiviteter knyttet til den økte leteboringen vil utvikle seg kraftig i årene som kommer, heter det i en rapport laget av Rystad Energy for Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, og Pro Barents.
 
Vokser raskt
I 2015 anslås det at nordnorsk leverandørindustri kan konkurrere om leveranser opp mot 11 milliarder kroner. Det er i Norskehavet potensialet er størst i 2015 med mulige leveranser på seks milliarder kroner, mens det er i Barentshavet at markedet forventes å øke mest. I Barentshavet er det forventet en dobling fra 2012 til 2015, og tilsvarende sterk vekst frem mot 2020.
 
Basert på funn som allerede gjort og nye funn på lengre sikt, forventes det at investeringer og operasjonskostnader vokser fra 30 milliarder i dag til opp mot 300 milliarder norske kroner i 2030 fordelt på områdene Norskehavet nord, Barentshavet Norge og – Russland.
 
Nye funn
- Det er store tall, men de er velbegrunnet. Tallene på kort sikt er knyttet til prosjekter som allerede er igangsatt, og her er det stor sikkerhet. På mellomlang sikt ser vi at funn som Skrugard/Havis vil bidra til et enda høyere aktivitetsnivå. Etter dette er det enighet blant alle om at det er svært store uoppdagede ressurser i de nordlige områdene. Både innenfor områdene som er åpnet for letning og i uåpnede områder, sier Jan Egil Sørensen i Petro Arctic i ei pressemelding.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter