Foto: Statoil

Klimautfordringens omfang krever ikke bare at vi spør hvordan vi kan gjøre mer, men hvordan vi kan oppnå mest. Klimaendring stopper ikke ved grenser – og det bør heller ikke våre løsninger, sier konsernsjef Eldar Sætre under Statoils Høstkonferanse.

– Vi trenger en global satsing som stimulerer teknologisk innovasjon, sier Sætre videre.

I energiprognosen 2014 World Energy Outlook presenterer Det internasjonale energibyrået (IEA) “New Policies” som hovedscenario. I dette scenariet stiger etterspørselen med 37 prosent fram mot 2040. Innen 2040 består verdens energiforsyningsmiks av fire nesten like deler: olje, gass, kull og lavkarbonkilder.  

Uansett hvilken retning miljøpolitikk og tiltak tar, blir det fremdeles behov for enorme olje- og gassinvesteringer i årene framover for å sikre energiforsyning, ifølge IEA.

Det blir behov for olje- og gassinvesteringer på hele 18,5 billioner dollar fra 2014-2035 for å møte forsyningsbehovet for IEAs “450-Scenario”, som angir en energilinje i samsvar med målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader.

–Utfordringen er enorm. Selv i IEAs 2-grader-scenario må bransjen erstatte fire ganger Saudi-Arabias produksjon av olje og ti ganger Norges gassproduksjon – bare for å motvirke naturlig nedgang, sier Sætre.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter