- Olje- og gassnæringen flytter nordover, noe som gjør det viktig for oss å bygge opp kapasitet i Nord-Norge. Med anlegget i Sandnessjøen vil vi på en mer konkurransedyktig måte kunne tilby fabrikasjonstjenester som er forenlig med våre kunders behov, sier Tore Sjursen, konserndirektør for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions i en pressemelding.

- Vi gjennomfører oppkjøpet for å posisjonere oss for nåværende og fremtidige fabrikasjonsoppdrag for utbygging og drift av olje- og gassinstallasjoner i nord. Anlegget vil kunne utføre oppdrag innen flere disipliner i forbindelse med subsea utbygginger, samt tradisjonelle plattform- og landanlegg, forsetter Sjursen.

40 stillinger lyses ut i første omgang.
- Hvor høy bemanningen vil være fremover er vanskelig å anslå, da det er helt avhengig av at vi sikrer oppdrag fra kundene våre. Men i første omgang kommer vi til å lyse ut rundt 40 stillinger, sier Tore Sjursen.
Anlegget i Sandnessjøen vil inngå som en del av fabrikasjonsvirksomheten som tilhører forretningsområdet som arbeider med vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions (MMO).

Sandnessjøen sentralt
- Det er flott at vi får muligheten til å utvide fabrikasjonskapasiteten vår. Vi skal begynne i det små og bygge stein på stein. Målet er at anlegget i Sandnessjøen skal bli en viktig del av leveransemodellen vår i nord, sier Svein Oskar Nuland, leder for fabrikasjon i Aker Solutions.
Anlegget i Sandnessjøen inkluderer tre fabrikasjonshaller som utgjør tilsammen 13,636 kvm, og området rundt som er på totalt 81,807 kvm.
Før produksjonsstart vil det bli gjennomført en del oppgraderinger av anlegget, blant annet knyttet til å tilpasse bygningene samt produksjonsutstyret til planlagt aktivitet. Samtidig vil man arbeide med å overføre den unike kompetansen Aker Solutions allerede har på fabrikasjon, gjennom sitt eksisterende verft i Egersund, til anlegget i Sandnessjøen. Dette er nødvendig for å kunne utføre de komplekse operasjonene som kreves av Aker Solutions kunder.

Bygger seg opp i nord
Aker Solutions kunngjorde i februar i år at selskapet kjøpte opp ingeniørselskapet Sandessjøen Engineering AS. Denne virksomheten har allerede økt bemanningen fra 24 ansatte til 41 i dag.
Utover oppkjøpene i Sandnessjøen har Aker Solutions det siste året styrket selskapets tilstedeværelse i Nord-Norge betydelig. Selskapet er i ferd med å bygge opp et større ingeniørkontor i Tromsø og en servicebase for undervannsteknologi i Hammerfest. I fjor høst kjøpte Aker Solutions også opp brønnteknologiselskapet X3M Invent, som holder til i Narvik.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter