«Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og åtte milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Rettighetshaverne skal vurdere brønnresultater med tanke på lønnsomhet», heter det i pressemelding fra Oljedirektoratet som ble sendt ut mandag.
Med dagens gasspriser på rundt 200 øre kubikken, utgjør det gass for mellom NOK 4 og 16 milliarder. Nabofeltet, Aasta Hansteen som har utvinnbare reserver på rundt 50 milliarder kubikkmeter gass, har en break-even gasspris på 164 øre per kubikk, inkludert både subsea-anlegg og prosessplattform.

Lovende geologi
Det gassførende berglaget som er påvist er 12 meter høyt. Men Oljedirektoratet opplyser at hele sonen i fjellet med bergarter som kunne rommet gass er hele 200 meter. Da boreoperasjonen fortsatte til et letemål nummer to, ble det funnet et berglag på 25 meter, men som bare inneholdt vann.
– Sier dere som operatørselskap noe mer om vurderinger av muligheter til å gjøre andre funn i lisensen?
– Nei, vi gjør ikke det – vi har prioritert «Ivory» frem til nå, og vil nå jobbe videre med å kartlegge og å evaluere den gjenværende prospektiviteten i lisensen. Det er mye data som er samlet inn og vi vil ha fokus på å analysere disse med tanke på gjenværende prospektivitet. Dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid, så det vil ta noe tid før vi kan si noe mer om dette, sier Gro Kyllingstad til Helgelands Blad, hun er letesjef i Centrica.

Første brønn
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 528 B. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde, som tillegg til utvinningstillatelse 528.
Boringen ble gjennomført til et dyp på 4.264 meter under havflaten, mens havdypet var 1.421 meter, en av de dypeste brønner som har vært boret på norsk sokkel.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter