Det siste året har Kristian Siem sett verdien av sine oljerelaterte aksjer falle med over fem milliarder kroner. – Dette er dramatisk, sier han til Dagens Næringsliv.

–Dette er dramatisk.

Kristian Siem, en av de virkelige veteranene i det globale oljeservicemarkedet. Gjennom de siste 40 årene har han bygget seg opp en milliardformue innen bransjen. Det startet med rigginvesteringer. Nå er Siem gjennom selskapet Siem Industries største aksjonær i både undervannsentreprenøren Subsea 7 og offshoreserviceselskapet Siem Offshore.

De siste månedene har aksjekursene i de to selskapene stupt i takt med fallende oljepriser. Selv har Siem sett sine papirverdier i de to selskapene falle med over fem milliarder kroner siden nyttår. Siem Industries kontrollerer 22,4 prosent av Subsea 7 og 34 prosent i Subsea Offshore.

- Det er en helt ny dag i bransjen. Aktivitetsnivået vil bli lavere enn det vi hadde ventet. Og det vil vedvare, sier Siem.

Konkurser og fusjoner

Selv jobber Siem og selskapene han leder nå knallhardt for å kutte kostnader.

– Det er ikke lenger snakk om «nice to have». Nå kutter vi det vi ikke har behov for. Vi agerer nå. Vi ønsker ikke å angre om to år på ikke å ha gjort det vi kan gjøre nå, sier Siem.

Han er ikke i tvil om at krisen som nå rir oljeselskapene og serviceindustrien vil gi store strukturendringer.

– Noen selskaper vil få problemer, noen vil gå overende, andre vil søke sammen for å klare å motstå presset i markedet, sier han og legger til: Men det er ikke dommedag. Næringen vil bestå med etterspørsel etter petroleumsprodukter langt inn i fremtiden. Jeg tror ikke aktivitet vil tørke ut.

Les hele saken på DN.no


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter