ANSETTER: Svein Osker Nuland i Aker Solutions jakter både ingeniører, økonomi/administrasjon, og fagarbeidere til anlegget selskapet har kjøpt i Sandnessjøen. Foto: Morten Hofstad

Aker Solutions har satt søknadsfrist til 23. november for de 40 første stillingene som skal bemanne industrianlegget selskapet har kjøpt i Sandnessjøen. Aker Solutions vil ha både ingeniører, økonomi/administrasjon, og fagarbeidere.

 Kan bli mer
- I første omgang vil anlegget støtte eksisterende prosjekter i Aker Solutions, men vår visjon er å skape et komplett miljø som kan ta på seg oppdrag som utelukkende leveres fra Sandnessjøen. Det inkluderer design, prosjektstøtte, og feltingeniører, sier Svein Oskar Nuland, direktør ved verftet i Egersund og leder for fabrikasjon i Aker Solutions.
Aker Solutions sier samtidig at bemanningen på anlegget vil avhenge av kontrakter som kommer i tiden framover. Statoil skal i løpet av høst og vinter tildele flere store kontrakter på Aasta Hansteen-prosjektet. Aker Solutions har allerede fått oppdraget om design av plattformen, som blir den største i sitt slag i verden.

Kontrakter
- I løpet av høsten 2012 og våren 2013 skal vi tildele kontrakter for dekk, undervannsanlegg, rør, marine operasjoner og boring. Her blir det muligheter for kvalifiserte underleverandører. Vi har ambisjoner om at utviklingen av Aasta Hansteen-feltet vil bidra til industriutvikling i nord, sa Anders Opedal, direktør for prosjekter i Statoil, i en melding tidligere i år da byggingen av plattformskroget ble tildelt Technip i samarbeid med Hyundai i Sør-Korea.

Kontraktene er ventet å komme på løpende bånd straks den formelle investeringsbeslutningen er tatt av partnerne som eier Aasta Hansteen-feltet, muligens mandag 10. desember. Flere av kontraktene kan gi betydelig aktivitet på Helgeland.

• Bygging av dekket til plattformen
Mulige kandidater i Norge: Aker Solutions (Egersund/Sandnessjøen), Kværner (Stord, Verdal), Bergen Group (Rosenberg i Stavanger).

• Sammenstilling av dekk og skrog
En massiv jobb som vil kreve mange hundre årsverk fra en rekke disipliner. Statoil-folk har allerede gått langt i å si at dette er mulig å gjøre i Sandnessjøen.

• Rørhåndtering
500 kilometer lang rørledning skal mellomlagres og klargjøres før installasjon. Skarv-røret lagret hos Coastbase Nordland var til sammenligning rundt 80 kilometer langt. En stor oppgave som kan bli delt mellom Kristiansund og Sandnessjøen.

• Undervannsutstyr
Mulige kandidater i Norge: Aker Solutions (Egersund/ Sandnessjøen/ Moss/ Tranby/Aberdeen), FMC/Kongsberg, Vetco/General Electric.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter