Coastbase Nordland AS, som eier landområdene omkring Aker Solutions-anlegget, har ambisjoner om å sette spaden i jorda for ytterligere utvidelser med bygging av nye haller.

Selskapet, som eies 34 prosent av Siva - resten av Marida Eiendom AS, har store ambisjoner for det mange hundre mål store området.

– Reguleringsplanen for Coastbase området «Strendene nord» er nå godkjent og en masterplan for området er klar, opplyser daglig leder Oddvar Pettersen i Coastbase Nordland til Helgelands Blad.

 

Mot nord

Ved å sprenge bort knauser nord for dagens flate som allerede er opparbeidet, vil dette gi 60 nye mål, til sammen 160 mål tilgjengelig for rørlager og nye hall-bygg. I tillegg planlegges et nytt industrikai som tåler 200 tonns belastning.

– Søknad for bygging av kai to, et par hundre meter nord for eksisterende kai, vil bli innlevert i år. Bygging planlegges i 2013, ifølge Pettersen.

Coastbase tar mål av seg til å skape anlegg for rørhåndtering, som kan ta det omfattende oppdraget på Aasta Hansteen-rørledningen for Statoil. Anlegget planlegges for en kapasitet til 40-50.000 rørlengder.

– Sandnessjøen ligger meget gunstig til, både hva angår lagringskapasitet og seilingstid fra onshore lager til offshore installasjon, ifølge Pettersen.

GÅR NORDOVER: Første steg er å utvide arealet med rundt 60 mål mot nord-vest. Coastbase Nordland vil dermed få en samlet flate i nord på 160 mål. Bygging av kai nummer to planlegges startet til våren.

 

Subsea

Coastbase Nordland planlegger arealene ut fra at flere leverandørbedrifter vil satse på Strendene som lokalisering for service på subsea-utstyr, sammen med verksted og lager for underleveranser til olje- og gassnæringen.

Mye tyder på at de enkelte leverandørene vil ha sine egne anlegg for sitt eget utstyr.

– De første henvendelsene om etablering på Strendene har begynt å komme inn fra lokale, regionale og nasjonale selskaper, sier Pettersen.

– Området er klargjort for umiddelbar oppstart av bygging av skreddersydde haller for subsea lagring og service. Metanol tankanlegg tas i bruk denne måneden. Også det nybygde diesel-anlegget er klart til å tas i bruk.

RØRLAGER OG SUBSEA: Eksisterende kai til venstre, planlagt nytt kai til høyre. Omfattende anlegg for håndtering av rørledninger i bakkant, subsea-servicehaller opp mot åsen.
 

Sørover

Sør for det tidligere Ruukki-anlegget, som nå er overtatt av Aker Solutions, driver Aqua Rock med utskiping av steinmasser. Området er i store trekk ferdig nedsprengt. Her får Coastbase 450 mål som kan stå klart til bruk litt fram i tid.

Sør for verkstedhallene planlegger Coastbase Nordland et tredje kai, som tåler 300 tonn belastning. I bakarealet ser baseselskapet for seg å opparbeide en hovedbase for rørhåndtering for hele Norskehavet, sammen med inne- og utelager for subsea-utstyr. Utearelaet kan samtidig benyttes til sammenstilling av offshorekonstruksjoner, for eksempel produsert innendørs av Aker Solutions.

SØROVER: Slik ser Coastbase Nordland for seg området som er i ferd med å bli planert etter steinuttaket til Aqua Rock. Hallene Aker Solutions har kjøpt til høyre i bildet.

600 mål

Inkludert 160 mål mot nord, 450 mål mot sør, og 80 mål hos Aker Solutions, vil altså Strendene ha tilgjengelig nærmere 600 mål industriareal innen relativt kort.

Hva som til slutt kommer ut av alle disse planene er avhengig av hvilke aktører som får kontrakter med oljeselskapene, og hva aktørene ønsker av lokal etablering.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter