– Bransjeforeningen Norsk olje og gass har lansert et online strategispill for å øke norsk ungdoms interesse for naturvitenskapelige og teknologiske utdanninger.

Norsk olje- og gassindustri og resten av norsk arbeidsliv vil ha behov for flere tusen nye ansatte i årene som kommer, og da spesielt mennesker med teknologiske og naturvitenskapelige utdannelser. Samtidig er det alt for få unge som velger å utdanne seg innenfor disse fagområdene. Det er dette Norsk olje og gass (tidligere OLF – Oljeindustriens Landsforening) nå vil gjøre noe med når de nå  lanserer spillet ”Jakten på dypet”: www.jaktenpådypet.no

Vil øke interesse for næringen

Spillet, som primært er rettet mot ungdom mellom 16 og 19 år, er utformet som et monopolspill med norsk sokkel som spillbrett, og hvor målet er å finne og utvinne olje og gass. Spillet inneholder realistiske oppgaver og videoer, og setter spillerne på reelle prøver som skal gi en bedre forståelse av hvordan norsk olje- og gassvirksomhet fungerer og henger sammen.

– Spillet presenterer olje- og gassindustrien på en ny og annerledes måte for å vise spennvidden som finnes i næringen. Dette spillet er ett av flere tiltak å få flere unge til å velge real- og teknologifag, sier prosjektets leder Kjetil Hjertvik i Norsk olje og gass.

Attraktiv premie, og utdanning

Spilleren som i løpet av spilleperioden på en måned finner og utvinner mest olje og gass, vinner en treårig bachelorutdannelse innen tekniske- og naturvitenskapelige fag. En premie med en verdi på 300.000 kroner.

– En utdanning innen teknologiske og naturvitenskapelige fagområder gir meget gode jobb- og karrieremuligheter, både i norsk olje- og gassindustri og i andre næringer som skriker etter denne type kompetanse, sier Hjertvik.

Spillet er utviklet av byrået Try/Apt på oppdrag fra Norsk olje og gass, og er utformet i tett samarbeid med ungdom i målgruppen. Spillet vil også etter konkurranseperioden være tilgjengelig for dem som ønsker å bruke det til å lære mer om olje- og gassnæringen, for eksempel i skole- og undervisningssammenheng.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter