Fylkesråd Arve Knutsen. Foto: Thor Wiggo Skille

Fylkesrådet har vedtatt å arbeide for at Statoil skal etablere en driftsstøtteenhet i Sandnessjøen.
- Det er svært viktig at Statoil legger til rette for at engineering-miljøet på Helgeland og Sandnessjøen skal kunne utvikle seg videre. Her må Statoil være en medspiller, sier fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF).

Vil ha arbeidsplasser til Helgeland

Fylkesrådet mener at ingeniørtjenester utført på Helgeland knyttet til vedlikehold og modifikasjon på det kommende Aasta Hansteen-feltet, vil gi store muligheter både for lokal og regional industri, ved vedlikehold og modifikasjon på offshoreinstallasjoner.
Arve Knutsen vil se resultater i Aasta Hansteen-utviklingen i form av arbeidsplasser i Helgeland.
- Derfor er det viktig at Statoil legger til rette for at den kommende engineerings-kontrakten blir utformet slik at det blir naturlig å legge en vesentlig del av denne aktiviteten til Helgeland, og ikke kun begrenses til å bli etablert der den sentrale driftsorganisasjonen vedtas lokalisert, sier Arve Knutsen i ei pressemelding.

Blir det valgt den samme for driftsløsningen for Aasta Hansteen som Norne, vil det være vanskelig å utvikle engineering-miljøet i Sandnessjøen utover det BP og Skarv legger opp til. Dette er en viktig sak for fylkesrådet i Nordland, ifølge Knutsen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter