KAN VELGE OG VRAKE: Svein Oskar Nuland, direktør ved verftet i Egersund og leder for fabrikasjon i Aker Solutions.
foto: Morten Hofstad


Aker Solutions har startet rekrutteringen til verkstedet de har kjøpt i Sandnessjøen. Ved søknadsfristens uløp hadde 211 søkere meldt seg til de 40 første stillingene. Nå starter ansettelsene av industrirørleggere, platearbeidere, sveisere, arbeidsleder, prosjektøkonom, sveiseingeniør, og driftsingeniør.

40 nye medarbeidere før jul

- Det er gledelig å se at responsen på stillingene vi lyste ut har vært veldig god, sier informasjonsmedarbeider Maren Lædre Bjørdal hos Aker Solutions i Egersund til Helgelands Blad.
- Hvor mange vi ender opp med å ansette til slutt er vanskelig å anslå nøyaktig. Men vi har som tidligere uttalt satt oss et mål om å få på plass rundt 40 nye medarbeidere før jul, sier Maren Lædre Bjørdal.

Med denne rekrutterings-runden har Aker Solutions fått til sammen 643 søkere til 70 utlyste stillinger i siden overtakelsen av Sandnessjøen Engineering i januar 2012.
Inkludert ingeniør-staben på Horvnes vil Aker Solutions snart være nær hundre ansatte i Sandnessjøen før året er omme.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter