- Magasinet er resultat av henvendelser fra bransjeaktører, som mener offshorenæringen i Nordland ikke er nok synlig i andre deler av landet. Denne utfordringen tar vi på alvor, og planlegger fire utgivelser i året. Magasinet skal gå faglig i dybden, men også la leserne møte nordlendinger som kaster seg inn i offshorenæringen, sier redaktør Morten Hofstad.

Magasinet skal hete «Petro Puls», og skal distribueres over store deler av landet.

- Dette tiåret skal det investeres flere hundre milliarder kroner i nye offshoreprosjekt i nord, ikke minst utenfor våre nærmeste kystområder. Investeringene vil gi seg mange forskjellige utslag, som vil gi både utvikling og konflikter. Vi vil få mye å skrive om, sier Hofstad.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter