Jette

Den andre letebrønnen Statoil planlegger i høst utenfor Helgeland, er Jette (lisens 385), som ligger nordvest for Norne-området innenfor mulig avstand for en tilbakeføring av eventuelle reserver til Norne-skipet.

Statoil skal bruke West Alpha også på denne brønnen til brønnen, som skal bores til en total dybde på 4.352 meter. Operasjonen er forventet å ta 65 dager, inkludert permanent plugging. Brønnen er en høytemperaturbrønn, og boringen er planlagt å vare i 65 dager.

Albert

Maersk Oil Norways skal benytte riggen Transocean barents til å bore letebrønnen Albert vest for Skarv. Brønnen 6506/6-2 i lisens 513 ligger på 404 meters havdyp. Boringen er ventet å vare 53 døgn. Selskapet forventer et funn av hydrokarboner vil gi gass.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter