Petro Puls: Morten Hofstad

Alstahaug kommune og Nordland fylkeskommune var tirsdag 21. august vertskap for et knippe offshore-selskaper, som til sammen utgjør nærmest hele den globale bransjen for produksjonsutstyr under vann, «subsea».

Informerer før kontrakt

Formålet er å bidra med informasjonsformidling til potensielle leverandører i forkant av at BP, og kanskje Statoil, legger anlegg for service på subsea-utstyr til Sandnessjøen.

Vertskap var Alstahaug kommune, med ordfører Bård Anders Langø i spissen, sammen med Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen har i lengre tid engasjert seg tungt for at en egen næringspark for subsea-bransjen skal lande i Sandnessjøen. Målet har kommet nærmere med at BP har annonsert de vil ha lager og vedlikehold av eget utstyr til Skarv i Sandnessjøen. - Vi har en målsetting om å få en avklaring fra vår side i løpet av september-oktober, sier Tove Ormevik i BP. Det store spenningsmomentet i ukene som kommer er hva Statoil vil gjøre. Konklusjonene i en intern utredning i Statoil er ventet i løpet av høsten.

Disse var med

Aker Solutions, norsk teknologi-gigant, en av tre-fire store leverandører av subsea-utstyr i verden. Allerede 40   egne ansatte på Horvnes etter kjøp av Sandnessjøen Engineering.

FMC, amerikansk gigant med omfattende produksjon av subsea-utstyr på Kongsberg.

EMAS, børsnotert i Singapore, sjøentreprenør som har vokst blant annet på å overta tunge konstruksjonsfartøyer fra Aker-konsernet, blant annet «Boa Deep C» som vi kjenner i Sandnessjøen fra jobb på Skarv.

DeepOcean, etablert i mai i fjor etter sammenslåing med serviceselskapene CTC Marine Projects, og Trico Supply. Spesialist på service og undersøkelser under vann.

Fra Alstahaug var Helgelandsbase, Asco, Coastbase Nordland, Helgeland V&M, og Havnevesenet med på møtet.

Oljeselskapene BP, Statoil, og italienske ENI (operatør for Goliat-utbyggingen i Barentshavet) var representert.

 Meldte avbud

GE Oil & Gas, amerikanske General Electric, ett av verdens ti største selskap, som har levert subseautstyr til Skarv-feltet, og Subsea 7, hovedkontor i London, børsnotert i Oslo, en av verdens ledende sjøentreprenører i subsea-markedet, måtte begge melde avbud på grunn av uforutsette omstendigheter.

  

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter