STARTSKUDDET: Olje og energiminister Ola Borten Moe, da han åpnet den nye kaia på Horvnes 31. august 2011. foto: Morten Hofstad

 

Petro Puls: Morten Hofstad

Etter enstemmig innstilling fra Energi og miljøkomiteen, vedtok Stortinget fredag morgen utbyggingen av gassfeltet Aasta Hansteen og rørledningen Polarled, prosjekter som er kalkulert å koste omkring 55 milliarder kroner. På galleriet satt blant andre ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø.

Feiret med slips
Flere av stortingsrepresentantene hadde tatt på seg fargerike slips for å feire vedtaket.
Saksordfører Tor Arne Strøm (Ap) innledet debatten med å påpeke at en viktig forutsetning fra Stortingets side for sammenslåingen av Statoil og Hydro, var at det nye gigantselskapet måtte legge til rette for lokale effekter på land av nye utbyggingsprosjekter.
– Kravet fra Statoil om at underleverandører må plassere seg mindre enn 45 minutters reise fra driftskontorene innebærer en sterk sentralisering. De tre nordligste fylkeslagene i Arbeiderpartiet har gjort klare vedtak på at det må etableres en framskutt driftsorganisasjon i Nordland. En likestilling mellom driftsbyer og basebyer vil gi en større dynamikk, sa Strøm, som på denne måten kommenterte et samstemt krav fra fylkestinget i Nordland, og kommunene på Helgeland, om at Sandnessjøen må få en egen Statoil-organisasjon på land.
Lovteksten som nå er vedtatt inneholder likevel ikke et ord om temaet.

– Svært viktig
Statsråd Ola Borgen Moe (Sp) mener Aasta Hansteen er «et svært viktig prosjekt».
– Utbyggingen vil skape store muligheter i nord, ringvirkninger, og aktivitetsøkning. Prosjektet styrker det petroleumsrettede næringslivet, særlig på Helgeland. Hvor store effekter som oppnås over tid av henger av hvor dyktige aktørene er til å utnytte mulighetene som byr seg regionalt og lokalt. Jeg opplever stor optimisme og pågangsmot i landsdelen. Jeg er sikker på at man lykkes i å utnytte mulighetene på samme måte som vi har sett lenger sør. Prosjektet er resultat av godt håndverk fra mange involverte parter, sa Borten Moe i Stortinget.

– Begynnelse i nord
Til og med Per Willy Amundsen (Frp) feiret med rødt slips.
– I dag skal vi glede oss over dette viktige vedtaket, sa Amundsen, som samtidig kritiserte behandlingen i komiteen for at de lot et innspill fra Bellona forsinket arbeidet med vedtaket.
Nikolai Astrup (H) ser på Aasta Hansteen som «en begynnelse» i nord.
– Man får ikke ringer i vannet før steinen er kastet. Dette er et viktig prosjekt for Helgelandskysten spesielt. Prosjektet er en betydelig investering som kan bli begynnelse på flere mulige gassfelt i nord, sa Astrup, som dessuten er kritisk til at store kontrakter er tildelt, og at Stortinget slik blir forelagt milliardregninger hvis kontrakter må kanselleres.
– Dette må være en praksis som skjer kun unntaksvis, som kan så tvil om Stortingets uavhengighet, sa Astrup, og fikk støtte fra Kjell Ingolf Ropstad (Krf).
Ivar Kristiansen (H) konstaterer at gasstransportsystemet nå passerer polarsirkelen.
– Det er allerede gjort store investeringer på Helgeland, men det går fortsatt for smått med de store ringvirkningene. Ringvirkninger er eksemplets makt for aktører som ønsker å bevege seg nordover mot Lofoten og Vesterålen, sa Kristiansen, som samtidig spurte ministeren om Bodø er ekskludert fra det gode selskap i petro-sektoren, uten at han fikk svar på det.
Lars Egeland (SV) stemte for prosjektet.
– Det er faktisk ikke sånn at vi sier nei til alle feltutbygginger, sa Egeland.

Venstre stemte mot
Under behandlingen i plenum kom det fram at Venstre stemte mot prosjektet.
– Det hefter vesentlig usikkerhet ved økonomien i prosjektet. Utbyggingen vil gi økte utslipp siden feltet ikke blir elektrifisert fra land, sa stortingsrepresentant Borghild Tenden (V), som også kritiserte statsråden for å ha tillatt at operatøren Statoil har inngått alle vesentlige kontrakter før utbyggingen er behandlet i Stortinget.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter