Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) har inngått avtaler for om lag 47 millioner kroner med Alta-bedriftene T. Johansen Drift AS og Roald Johansen AS om bygging av oljeverndepoter i Hasvik og Måsøy i Finnmark. Depotene representerer siste byggestein i oljevernberedskapen knyttet til Goliatfeltet, hvor Eni Norge er operatør.

– Vi er glade for å kunne tilby kontraktene for totalentreprise for etableringen av oljeverndepot i Hasvik og Måsøy til Roald Johansen AS og T. Johansen Drift AS. Vi er sikre på at bedriftene vil kunne levere det beste produktet til vårt formål, sier NOFO-direktør Sjur Knudsen.

I lys av økt aktivitet i Barentshavet ønsker operatørselskapene å styrke oljevernberedskapen i regionen. Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet og har dannet en bærebjelke for oljevernberedskapen i området, både til havs og kystnært. Siste element i styrkingen er etableringen av depoter i Hasvik og Måsøy for oljevern- og beredskapsmateriell, for innsats i kystnære områder.

T. Johansen Drift AS står for byggingen av depot i Måsøy, til en verdi av 22,6 millioner kroner, mens Roald Johansen AS er tildelt kontrakten for bygging av depot i Hasvik med en kontraktsum på 24,3 millioner. Begge bedrifter er lokalisert i Alta.

Komplett beredskap
På depotene skal utstyret lagres og vedlikeholdes, samt mobiliseres for oljevernøvelser. Under aksjoner mot akutt oljeforurensning hentes forsyninger fra depotene.

Det er NOFO som står for anskaffelsen av oljeverndepotene, den daglige driften og vaktordninger knyttet til og i depotene.

– Når disse depotene står ferdige om et års tid, vil oljevernberedskapen for Goliatfeltet være komplett. Dette danner en modell for fremtiden og en plattform for videre ekspansjon, sier Knudsen.

Oppfylt plan
Partnerne i Goliatlisensen, Eni Norge og Statoil, har vært foregangsselskaper for etableringen av oljevernberedskapen i Finnmark.

– Med depotene i Hasvik og Måsøy er vi i mål med oljevernberedskapen, i henhold til den vedtatte planen for utbygging og drift, sier oljevernrådgiver Ole Hansen i Eni Norge.

De to depotene er på henholdsvis 1337 kvadratmeter i Måsøy og 1163 kvadratmeter i Hasvik. I tillegg til lager og verkstedsareal blir byggene utstyrt med kontorer, garderober og møterom. Byggene blir satt opp i umiddelbar nærhet til kai. I Hasvik skal det også bygges en flytekai i tilknytning til depotet. Denne kaien vil Hasvik kommune kunne benytte til ambulanseoppdrag. Flytekaien inngår ikke i kontraktbeløpet.

– Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Vi har derfor måttet bygge opp helt nye og robuste beredskapsløsninger. Goliatfeltet er dimensjonerende for oljevernressursene, men ressursene kan også benyttes ved andre hendelser. Det bidrar helt klart til å styrke den totale beredskapen utenfor Finnmark, sier Hansen.

Kilde: Pressemelding fra Norsk olje og gass


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter