Foto: Per-Arne Rødli Rønning

Sommersesongen har vært veldig travel for både Asco og Helgelandsbase i Sandnessjøen med fem rigger og to produksjonsskip å betjene. Snart kan det bli nesten bråstopp når antall rigger faller skarpt.

Asco permitterer

Asco i Sandnessjøen har hatt stabilt høy aktivitet knyttet til Skarv-feltet siden oppstarten av baseanlegget på Horvnes for fire år siden.
Denne uka avslutter riggen Polar Pioneer en langvarig boreperiode med produksjonsbrønner på Skarv. BP forventer ikke å bore på Skarv igjen før i 2016-2017, hvis ikke spesielle behov for brønnservice skulle oppstå før den tid.
Letebrønnen Sverdrup, som tyske RWE-Dea borer sørvest av Røst, er også snart ferdig. Dermed blir det vesentlig mindre å gjøre for Asco når basen bare får Skarv-skipet å betjene.
– Det er utvilsomt boring som gir mest aktivitet for oss. Vi regner forskjell i volumet på frakt til 80/20 mellom en borerigg og et produksjonsskip, sier lokal Asco-sjef Ståle Edvardsen.
Konsekvensen er at Asco må ned fra dagens 18 ansatte til 12 fra månedsskiftet september-oktober.
– Dette vil berøre ti personer, som vil gå permittert fem og fem i en turnus, sier Edvardsen.

Venter på Aasta Hansteen

For Helgelandsbase vil fortsatt to rigger være i området en stund til. Transocean Spitsbergen driver produksjonsboring på Norne-satellitten Skuld, mens Songa Trym borer letebrønnen Svale nord for Norne.
Når disse riggene er ferdig ser det nå ut til at aktiviteten vil falle markant fram til boring og utbygging starter på Aasta Hansteen-feltet, trolig våren 2015. En ukjent faktor er prosjektet i Statoil som skal forlenge livet til Norne forbi 2030. I den sammenheng kan det komme både lete- og produksjonsboring i rikt monn. Men prosjektet er foreløpig i en oppstartfase uten kommunisert framdriftsplan.
Basesjef Jann Greger Winsents vil foreløpig ikke tallfeste hvor mange av dagens rundt 50 ansatte i Helgelandsbase, som eventuelt må belage seg på permitteringer.
– Vi har ikke konkludert, sier Winsents, men legger ikke skjul på at uten flere rigger utenfor Nordland, blir det vesentlig mindre å gjøre i en periode, trolig 12-18 måneder framover.

Færre helikopter

I disse dager flyr helikoptrene ut 6-8 ganger daglig fra Brønnøysund til Norne og Skarv, og til rigger og subsea-fartøyer, som jobber på feltene utenfor Helgeland.
På helikopterbasen i Brønnøysund har man foreløpig ikke fått informasjon om hvordan trafikkvolumet vil bli når riggene drar. Representanter for helikopterselskapene CHC Helikopterservice og Bristow har ikke vært tilgjengelig for kommentar.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter