Statoil er partner i det OMV-opererte oljefunnet Wisting Central i Hoop-området. Dette representerer en ny oljeprovins i den norske delen av Barentshavet. Funnet er gjort om lag 170 kilometer nordøst for 7220/8-1 Johan Castberg og om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

Oljefunnet i Wisting Central er oppmuntrende for Statoils kommende boreoperasjoner i Hoop-området.

Estimerte utvinnbare volumer i Wisting Central er i størrelsesorden 65-165 millioner fat olje. Etter at operasjonene er fullført, vil partnerskapet bore en brønn til (7324/7-1 Wisting Alternative) i samme lisens.

OMV Norge AS er operatør med en eierandel på 25 prosent. Statoil er partner med en eierandel på 15 prosent. De andre partnerne er Petoro AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (20) og Tullow Oil Norge AS (20). Statoil gikk inn i PL537 i 2010.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter