Brønnen er boret i Barentshavet om lag 185 kilometer sørvest for Snøhvitfeltet og 160 kilometer nordvest for Tromsø. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av eocen og paleocen alder (Sotbakkengruppen).

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i Sotbakkengruppen.

7016/2-1 er den første letebrønnen i PL 529, som ble tildelt i 20. konsesjonsrunde. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4.025 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre paleocen. Havdypet er 1.366 meter. Dette er den første dypvannsbrønnen i Barentshavet. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Bønna ble boret av "Scarabeo 8" som nå skal til Westcon Yard i Ølen i Rogaland, der man skal skifte BOP (Blow Out Preventor), X-mas tree-kranen og workover completion-systemene. Denne jobben er beregnet å ta ca 30-40 dager. Når overhalingen er ferdig, går riggen til utvinningstillatelse 229 i Barentshavet for å bore produksjonsbrønner på Goliatfeltet, også denne gang med Eni Norge AS som operatør melder oljenettstedet petro.no

Andelshavere i lisens 529 er Eni (30 prosent, operatør), DONG E&P (20 prosent), OMV (20 prosent), Wintershall (20 prosent) og Repsol (10 prosent).


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter