Størst i sitt slag: Aasta Hansteen-plattformen, slik den vil se ut når dekket og skroget er satt sammen.

På et møte i Stjørdal torsdag 24. oktober vedtok Norskehavsrådet en uttalelse som ber Statoil gjennomføre sammenstillingen av Aasta Hansteen-plattformen på Alstenfjorden utenfor Sandnessjøen.

– Velg Alstenfjorden
Statoil signaliserer at stedvalget vil bli avgjort i desember.
«Norskehavrådet oppfordrer Statoil og Aasta Hansteen-lisensen til å velge en løsning der flyteren til feltet blir satt samme i Alstenfjorden», heter det blant annet i uttalelsen fra Norskehavsråder.
«Norskehavrådet mener det er risikoavlastende, samt industrielt og strategisk riktig, å utvikle lokasjoner av denne type aktivitet i nord. Statoil har ved flere anledninger uttrykt vilje og intensjon om satsing i nord som kan skape varige industrielle ringvirkninger. Sammenstillingen av Aasta plattformen er et viktig bidrag i så henseende», heter det.

Bredt sammensatt
Norskehavsrådet er sammensatt av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland har sammen med kommunene Kristiansund, Aure og Aukra blitt enige om å danne Norskehavsrådet, sammen med kommunene Bodø, Alstahaug, Brønnøy, Vikna, Verdal, Orkdal, Stjørdal, Trondheim, Hemne, Hitra, Aure, Kristiansund og Aukra.
Fra før har fylkesrådet i Nordland bedt om et møte med Statoil om Aasta Hansteen-prosjektet.

Bakgrunnen for engasjementet er at Statoil har signalisert Stord i Hordaland som et nytt alternativ for det omfattende oppdraget med å ferdigstille verdens største flytende plattform av spar-typen. Prosjektet er beregnet å gi svært betydelige lokale ringvirkninger i prosjektfasen gjennom vinteren 2015-2016.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter