Sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefond-sjef Yngve Slyngstad (tv) kunngjør at Statens pensjonsfond utland fikk en negativ avkastning på 6,1 prosent, tilsvarende et tap på 485 milliarder kroner, i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av NTB

Statens pensjonsfond utland fikk en negativ avkastning på 6,1 prosent, tilsvarende et tap på 485 milliarder kroner, i fjor.

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart svakeste resultatet, og som egenhendig sørget for at årsavkastningen gikk i rødt i fjor. De falt med 9,5 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 7,5 prosent, mens renteinvesteringene steg 0,6 prosent.
Resultatet til oljefondet, som Statens pensjonsfond utland er bedre kjent som, ble lagt fram onsdag formiddag. Nok en gang ble fondet slått av referanseindeksen, med 0,3 prosentpoeng.

– God avkastning over tid
Fondet opplevde store svingninger i fjor, et år preget av uro i markedene. Svak utvikling på aksjemarkedene i første og fjerde kvartal var utslagsgivende for at året som helhet gikk ned.
– Resultatene i 2018 var svake. Avkastningen over tid har likevel vært god, og høyere enn avkastningen på referanseindeksen som forvaltningen måles mot, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
Det er andre gang siden finanskriseåret 2008 at Statens pensjonsfond utland ender året svakere enn det startet. Verdifallet i fjor er det største siden oppstarten i 1998, med unntak av nettopp 2008, da den negative avkastningen var på hele 23,3 prosent. Gjennom hele sin historie har fondet bare hatt negativ avkastning fire ganger før i fjor.
Siden 1998 har den årlige avkastningen vært på 5,5 prosent. De siste fem årene har imidlertid avkastningen vært 4,7 prosent, mens den de siste ti årene har vært på hele 8,3 prosent.

Eier 1,4 prosent
Kronesvekkelse mot flere av hovedvalutaene i 2018 bidro til å øke fondets verdi med 224 milliarder kroner. Fondet ble tilført 33,8 milliarder kroner i løpet av året. Det er første gang på tre år at det ble satt penger inn i fondet.
Fondet hadde en verdi på 8.256 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Verdiene er fordelt på aksjer med 66,3 prosent, 3 prosent i eiendom og 30,7 prosent i rentepapirer.
Oljefondet eier en liten andel i til sammen 9.146 selskaper over hele verden, blant annet i store selskaper som Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.
Inntil 70 prosent av oljefondet kan investeres i aksjer, og aksjeinvesteringene er fordelt på selskaper og industrier i over 70 land. På den måten kan fondet ta del i den globale verdiskapningen og samtidig spre risikoen best mulig.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter