Foto: NTS

Brønn- og servicebåtselskapet NTS melder om samlede inntekter på 401 millioner kroner i fjerde kvartal av 2018. Det er en solid oppgang fra 291 millioner i samme periode av 2017.

Resultat før skatt endte på 149 millioner kroner i kvartalet, opp fra 97 millioner de tre siste månedene av 2017. For året endte omsetningen 1,421 milliarder kroner, opp mer enn 300 millioner fra 2017, da tallene endte på 1,1 milliarder.

Resultatet før skatt doblet seg til 534 millioner kroner, sett opp mot 245 millioner i 2017.

Resultatnedgang i oppdrett
Kjernevirksomheten innen lakseoppdrett gikk imidlertid ikke så bra. Datterselskapet Midt-Norsk Havbruk slaktet 3.216 tonn laks i kvartalet. Gjennomsnittlig EBIT per kilo var 13,58 kroner – en nedgang fra 14,44 kroner fra tilsvarende kvartal året før. «Resultatet er noe preget av avlusningskostnader, samt lavere salgspris enn forventet på grunn av noe redusert superiorandel på slaktet fisk», heter det i kvartalsrapporten.

Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salg av to brønnbåter med nettogevinst kr 61,5 millioner kroner. Oppkjøpet av Fiskeldi Austfjarda og Sjøtransport Rotsund gir positivt bidrag, skriver selskapet.

NTS driver lakseoppdrett i Midt-Norge og på Island, og driver dessuten en flåte på totalt 11 skip, hvorav syv er brønnbåter.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter